is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 DE REPUBLIEK DER

XVIL

BOEK,

I783Legt zyn post als Kamerheer neder, en geeft zy ne Ver cfe'ediging in 't jicht

vinden, om alles, wat deeze zaak betrof, te openbaaren.

Veelen deeden herhaalde poogingen, om die breuke te heelen; doch met zo weinig vrugts, dat Van der Capellen, in 'teinde, onder de dierfte betuigingen van onfehuld en den fterkften aandrang op onderzoek zyns gedrags, zyn post als Kamerheer nederlag. Een ftap die, hoe zeer zyne Hoogheid verklaard hadt dat dezelve nooit tot zyn fchande of nadeel, kon worden uitgelegd, by veelen, ook in openbaare Gefchriften, eene allerongunftigfte uitlegging kreeg, 't Welk van der Capellen op nieuw deedt aanhouden om eene openlyke fchuldloosverklaaring van zyne Hoogheid, die hem intusfchen met veel beleefdheids behandelde, en zelfs, nevens zyne Egtgenoote, met een aantal Perfoonen van den eerften Rang, ten Hove op een Avondmaaltyd verzogt. Dit gaf hem eenige flikkeringen van hoop; dan deeze verdweenen, en wanneer men naa veele gefprekken, en onderhandelingen om eene openlyke Verklaarjng te beraamen, die zyne Hoogheid en den Heer van der Capellen 'voldeedt, het niet eens kon worden over de uitdrukkingen, befloot de Jonkheer, ten laatflen, tot het zo dikwyls voorgefiaagen middel, de openlyke uitgave van 't geen hy noodig vondt om zyn Eer en goeden Naam te handhaaven (*).

De

CD Zie het Gedrag 'van Jonkheer A. P. v. d.