Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 233

aan de Wapenhandel oefenende Landlieden. Befchikkingaldaar omtrent de Roomfchen, tn Krygs- en andere Bedieningen. In Hoorn geene Wapenoefening. Hoe men daar mep de Aanbevelingen des Stadhouders handelde, V Foorgevallene te Edam, omtrent de Aanpryzingen des Stadhouders. Wat te Purmercnde omtrent de Magijlraatsbeftelling gefchiedde. Wapenhandel daar begunftigd, Befchkking te Enkhuizen op den Wapenhandel gemaakt. Een Wapenhandelend Genootfchap te Weesp goedgekeurd. Wapenhandel in 'sGravenhaage. Voorzorgen aldaar op . den achtften Maart gedraagen. Zyne Hoogheid bedankt voor eene Bezending uit hun Hoog Mogenden ter Gelukwenfching, Speelreisje van Caat Mossel na 's Gravenhaage. Aangerigte bcweegingen in de Hofplaats. Afkondiging van Staaten van Holland tegen Oproer en Leuzen. Hoe men daar tegen aanging. In Zeeland begon de Wapenoefening door te breeken. De Dichter Bellamy te VUsftngen vereerd-

D ie zelfde Vaderlandfche Gewesten, waar in wy voorheen het Misnoegen zagen heerfchen; waar in Maatregelen en Befluiten, tot weering van 't zelve, genomen werden; waar in de Wapenhandel doordrong, en het Opróer de fchroomlykfte tooneelen aanrigtte, moeten wy wederom doorwandelen, en het merkwaardigftè, ten deezen opzigte, aantekenen.

p 5 Had-

KXIL

BOEK.

1784.' Stoffevan dit Boek.

Sluiten