Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 235

rings verandering te Kampen op den ouden l roet gebragt. De Leeraar van Doorns 1 doet een Keurpreek. Verwekt daar door misnoegen. Hy komt 'er met veel Eers af. Verzoek en Aanbod des Genootfchaps van Wapenhandel te Zwolle. Het Etercuie Genootfchap te Almelo door de Staaten gewettld De Heerendienften door de Vrouwe "yan Almelo gevorderd en geweigerd. Oproerige beweegingen te Meppelt by de komst yin zyne Hoogheid. ^^P^^S. Drente tegen Leuzen en Oproer VvgeeJ fche pooging om in Drente de Gewapende Genootfchappen te vernietigen. Hoe het tn Groningen met de Wapenoefeninggefield'was, De rust by de komst van zyne Hoogheid bewaard Oranje-tekens aan de Standaardei der Ruiter e. J Hoe het met de Wapening, fn de Ommelanden gefield was. Meniioud te Groningen de Bezetting en weigert andere in te neemen.

De veelvuldigheid van 'sLands inwen dige Lotgevallen, die zich als op.een ita pelden, hielden ons lang in de Hofplaat en in Holland op, welk Gewest, om te fpreeken, het middenpunt was, waa uit de eerfte beweegingen ontftonden, e na de andere Bondgenootfchaplyke Ge westen onderfcheide rigtingen namen, di gewyzigd werden, door byzondere Staat, Selangen, inzigten en omftandigheden geen aan de eentoomghetd, anders_ 0 ïermydelyk in 't verhaal van Volksg»

:xvti.

10EK.

.1785.

Stoffe van dit Bock.

)

r .1

e

't 1-

Sluiten