is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p L A D W Y' Z E - R. •

171. Zyn Antwoord, waar in men genoegen neemt, 172.

Ter Vergadering yan Holland door de Gyzelaar als de oorzaak van 's Lands Onheilen aangemerkt, 182. Be

raadflaagingen om hem aan te fchryven tot het openleggen van zyn gevoelens, wegens de Maatregelen in Gelderland genomen, en wanneer dit niet voldeedt, tot zyne Sufpenfie, Aid. In eene Verklaaring van de Vergadering der Gewapende Burgercorpfen teLeyden heftig befchuldigd, 190. Verzogt , om binnen een bepaalden tyd, opening te geeven van zyne Perfoneele Gevoelen in de zaak van Hattem , en Elburg en het Sticht, 208. Antwoord hier op , 2cg. Lenige Steden keuren dit Antwoord onvoldoende , 211. Sterker maatregels omtrent den Capitein Generaal genomen, 217. Verflag over den Brief van zyne Hoogheid, 219. By Holland als Capitein Generaal gefchorst, 221. Wederfchryven van zyne Hoogheid , 222. Verflag des Graaven van GoëRTZ, wegens de Onderhandeling met . hem en zyne Gemalinne , 358. en 368. Haare Koninglyke Hoogheid geeft haare en 's Prinfen wyze van , t' enken op, 369- Over het , Commando in den Haage en

het Capitein Generaalfchap, 371. Over de Verandering der Regeerings Reglementen, 374. Over de nadere Schikkingen op. de Amptsverrigtingen, 375. Aanmerkingen van de Rayneval daar op , 377. Nadere ontvouwing van 's Prinfen denkwyze, door, den Baron van Thulemeyer, 379, Brief van zyne Hoogheid aan hun Hoog Mogenden, 396. Doet geen uitwerking ten zynen voordeele by Holland , 411. Hoe men op op zyne Inkomften fmaalt, Aid. Begrooting derzelven, 412. In welk een haatlyk licht men zyne daaden zette, Aid.

Wiseliu s, (J.) diens Aanfprank by den Raadpenfionaris by het overreiken van het Dankadres aan Staaten van Holland, door den AmfterdamfchenKiygs{anc],26ot

Woerden ter Verblyfplaats der Gecommitteerden van gewapende Genootfchappen beftemd , 203.

Wyk by Duurftede, De Regeering van den Eed op het oude Stads Regeerings Reglement ontflaagen, 91. De Burgery aangemaand omtrent de Punten der Provinciaale Regeering, 92. Het nieuwe Regeerings Reglement bekragtigd , 93. Een Afgevaardigde dier Stad Zitting in de Staatsvergadering ge-