is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZE R.

395. Wat dit Gewest wilde geantwoord bebben op het Ve'toog des Konings van Prwsfen by hec zenden van d;n Graave van GoëRTZ, 341 '1 Gevoelen van dit Gewest om een Neutraal Geregtshof tot het Onderzoek des misluk en Tochts na Brest te benoemen ,421. Wat Zterikzee, Vlisftngen en Feere daar op aanmerken, Aid. Zwin (Verfchillende gevoelens over de diepte van het) 115. De Brou beweert, dat hun Hoog Mogenden 't zelve maar ter helft zouden kunnen fluiten ,116. f en Hoekerfch'p tot Sluiting gezonden, 119. Wat de Oosten-

ry£ers beftonden,- en Staatsbefluit deswegen, 121. 127» Het Regt van het fluiten van het Zwin verdeedigd, 128. Nadere last van de Staaten om het opvaaren van het Zwin te beletten, 130. Belet, en klagten deswegen, 131. Verantwoording van der Staaten zyde, 132. De De Graaf de Belgiojoso erkent geen last gegeeven te hebben tot het inloopen in \Zwin, 134. Begrip diens Graaven, wegens 'sKeizers Regt op de Helft van het Zwin, 135. Wederlegging van 't zelve door de Staaten, 135, Afloop deezeï zaake, 140.

BERICHT voor den BINDER.

De Plaaten tegen over de volgende Bladzyden in te voegen.

Het intrekken der Militie in Amersfoort tegen over bl. 66.

Het Potttait van Bicker. . . bl. 164. Het Portrait van van Ryssel. . bl. a65,

VERBETERINGEN

in het Xde Deel. Bl. 170- ftaat van der Steen lees van den Steeï?. Bl! 316. boven aan te leezen, Regeering te belooven, af

in dit ge- enz. Bl. 32®. moet de geheele eerfte Regel wegi