Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a DE REPUBLIEK DER

xxxv.

boek.

den tot Paaslo. Het gevoelen van Deventer en Kampen, over den af gelegden Eed op het Regeerings Reglement. Wat Zwolle deswegen dagt. Befluit wegens het onfflag van den Eed genomen. IVelhe Ridders zich daar tegen aankanten. ZwaarigJieid over het niet befchryven van Hasfelt en Steenwyk opgelost. Hoe Hasfelt over de Verandering van het Regeerings Reglement dagt. Uit welk een oogpunt men daar de Regenten, die verandering zogten, befehouwde. Nadere aandrang van Hasfelt. Hoe beoordeeld. Elf Kleine Steden gaan eene Verbintenis aan. Hoe zyne Hoogheid het oude Regeerings Reglement befchoimde. Slaat eene Commisfie ter Onderhandelinge voor. Zwolle ter Onderhandelinge niet ongeneegen. De Meerderheid der Ridderfchappe dringt dit ftuk aan. Perfoonen wederzyds tot die Commisfie benoemd. De Onderhandelingen aangevangen • doch kort daar op weder afgebrooken. Overysfels gedrag ten opzigte' van de maatregelen van Gelderland genomen. De 'drie Hoofdfteden fchryven aan Staaten van Gelderland, en aan zyne Hoogheid. Vaardigen eene Bezending aan den Stadhouder af. Deeze fchryft van 't Loo een Brief aan Staaten van Gelderland. Onderhoud tnetzym Hoogheid. De Bezending vertrekt, zonder iets te hebben uitgewerkt. Kampen betuigt Staaten ran Holland, dat de Bur~ gers dier Stad, zonder toeflemming der Regeeringe, waren uitgetrokken. Staaten yan Overysfel verzoeken die van Gelderland, de Krygsknegten van hunne Grenzen te rug te

trek'

Sluiten