Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»35

LIJST der WETTEN

TOT HET

STEMRECHT

BETREKKELIJK.

Naar de orde des tijds gefchikt.

I. Het STEMREGLEMENT; te vinden in *s Lands Ordonnantie Boek \9.LlT Zeer veele Articulen van dit Stemreglement ziin in deeze Verhandeling aangehaald, en fomri^e daar van geëxpliceerd Men zie Art I bl aa en 25. Art. II. bl. aa. Ait. lil. bl, Art. IV. bl 30, en na. Art. ^

r x A 8|ii4bl95x'ao!' iS-X^FS A^xx/bl. 55- Art. XXVII. bl 69kH4. Art. XXVIII. bl. 50, Si. 63' ?6\rAl^xXIS'

Si&xiVi^S

g; | : ÏR AÏt. XXXV?. bl. aao, aa,- Art

XXXVIII. bl. 73, 79> 35, 9TV°A* XL bl'

XXXIX, bl. 76» 93' ïoo» i0ï' art*

Sluiten