is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 445

ven; maar niet geftaakt behoeven te worden ; hier door zou de Vyand uit die Vaart geen voordeel kunnen trekken , en de Landzaat, door het ftremmen van die hoogstnoodige Overvoeringen, het minst mogelyk nadeel lyden. ~— Dit werd met goed gevolg voortgezet j en de Vaart door het Spuy genomen.

Stipt werd dit in agt genomen tot dat hun Hoog Mogenden, op "den twintigften van Lentemaand, beflooten, dat men van de ftrenge bevelen, ten aanziene van de Vaart op Zeeland wel zou mogen afgaan, mits zulks met overleg der bevelvoerende Officieren van 'sLands Vloot gefchiedde. Gelegenheid daar toe gaf, dat de Regeering van Tkltn een Perfoon na Rotterdam zondt, om, met allen aandrang, den doortocht te vraagen voor een Schip met Leevensbehoeftens, welke de Ingezetenen dier Stad, die van het Land, en het Krygsvolk, hoogst noodig hadden, terwyl de Schipper betuigd hadt met zyn Vaartuig geen Zee te kunnen bouwen, en zulks uit vreeze voor de Franfche Kaapers ook niet veilig fcheen.

De Secretaris van den Zeeraad op de Maaze van der. Heim, des den ViceAdmiraal van Kinsbergen kennis geeyende, kreeg hier op ten antwoord, dat, in zulk eene dringende noodzaaklykheid, zyns oordeels, en naar dat des Schoutbynagts Melvill , de Schepen met Leevensbehoeftens gelaaden, en met een behoorelyk bewys van derzelver beftemming

voor-

LXXIIEj

BOES,

-79*

Nadere fchikking hia op.