is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Eerste bundel. 1785-1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 41 )

u.

Het Leezen van Dichtftufcfcen, met opzichc tot derzelver Voetmaat.

Men kan, voor zoo verre het leezen betreft de voetmaaten der Vaerfen in drie foorten verdeden, in

a, de klimmende of achterlange maat.

d, de daa/ende of voorlange — .

c, de huppelende of trippelende. -

Ik heb reeds meer dan eens aangemerkt dat veele woorden, boven de anderen , met nadruk worden uitgefproken, en dit is niet alleen waar, Tafiït JZ°£d1ere W00rden; maar ook omtrend men zegt'.- letccrSreePen' BY voorbeeld,

1 maaken en niet maaken.

2 verftaan verftaan.

3 gerommel gerommek

4 aaxtige aartige of aartigT, &c.

Hier uit ziet men, dat bijzondere Jettereeenen harder, dan anderen worden uitgefproken? zulke noemt men zwaare > terwiil de anderen, welke «agter worden uitgefproken, Ugte lettergreepen kunnen genoemd worden — het eerfte geeft C 5