Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P b A B D e R I T E N)

bevoelen! — Doch daar al het ingebraete op geene genoegzaame gerechtlyke gronden fteunJ de_, en.de beurt van te berigten nu aan deezen mLTIAS Was, bleef het thans bydeeze fchik-

Miltias droeg den waaren ftaat des ver*h,!s zo onbevattelyk, en het onderfchaidende entwyffdagtjgcdat 'er in was, zo breedvoerig voor, dat de Toehoorders 0p lange na ^t^emerkten, waar de m eigenlyk'heen

Hy ontkende niet, dat beide partyen veel ■voo-n tegen zig hadden r™ g

"H^' C?eihy'^ «***bZ niets ^arder' d™dathy, dieden Ezel, als hef

»^ Schaduw yan den Eze,, 'er ffilzwygend

f' ff^Wgend yerdrag wilde toeftaan , K dat e schaduw m.**^^

" rdenp,?elaan Ziê gebragthad, ookhetbe" f6rde gfbmik van deszelfs Schaduw, zon„ der verdere tegenfpraak, toekwam; en wel „ zoveel te meer, als deEzeldaardoor, inzyH ne «ellBMdjghdd noch gedaante, in he minst , ^—noftekortgedaanwerd. Hetfclëen

'derdnlirfT >Mt daar^« -et minï derdmdelyk, dat, offchoon de Schaduw no*

. ^-"F^ndig^oehalseenvormly^e!

» deel-

Sluiten