Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* » E ABDERITEN,

En nu raade de geneegen Leezer, welk een

m.ddel dit zyn moge! Het is, om hem

niet lang optehouden, het eenvoudigde van de waereld; het is eene in Europa zedert de dagen van ouds tot op den huidigen dag zeer gewoon middel; 't is iets , waar over niemand Jn de ganfche Christenheid eenig bedenken maakt, — en waarover evenwel, toen dit gedeelte van het berigt in den Raad van Abdera werd voorgeleezen, de helft der Raadsheeren de hairea, te berge reezen. Met weinig woorden , het middel, dat de Academie van Abdera voorfloeg, om de'overtollige Kikvorfchen op eene gevoeglyke.wyze kwytte worden, was — hen op te eeten.

„ De vervaardiger van het berigt betuigde, dat hy, op zyne reizen, te Athenea, te Corinthe, tzMegera, in Arkadie, en op honderd andere plaatfen, Kikvorfchenboutjes had zien eeten , en zelf gegeeten had. Hy verzekerde, dat het eene zeer gezonde, welvoedende en welfmaakende fpys was; men mogt ze dan gebakken , ingelegd, gedoofd, of in kleine pasteitjes op tafel brengen. Hy berekende, dat op deeze wys, de overtollige menigte Kikvorfchen, in korten tyd, op een zeer gemaatigd getal gebragt, en aan de fmalle gemeente, in de toenmaalige drukkende en kommerlyke tyden , geene geringe verligting, door dit nieuw Voedzel, bezorgt zou kunnen worden. En,

de-

Sluiten