is toegevoegd aan uw favorieten.

Advysen over den koophandel en zeevaert.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»» ADVYSEN ovER den KOOPHANDEL liW- A D V Y S

koopt en her op trekt, STat e lauIZT "f™

zynen mesten ? of fchoon hy twee percent Provifie berekend hadde.

casuspositie.

pen. B., zelvs zodaeZe I nnZ ■ , d™ Part>'e" koopmanfchap. die van C., fflede Koófman?e AmS'ïhebb™de. "™>pc contant op zyn eigen Te™ An"lerd™' en ^eldt dezelven

^JSSS^SSSS ^«^N- ™ hier naer Ken.

£?t^^^$^^daer naer

hèloo tef.fe & azeoni'dierti;ere"t he« *• *****

R ;,,.'!"!fPT KeuIen z5'n aengekooraen geweest zvn» IS"1""? 00k voor de" afkomst van de goederen

ordere , o^h^JSE^I^?* " ««^5™ Moe- j:^ n- j- ^l-ULriiri naer i'rancrort te verzenden

S»s,i..eerende gerechtigd te zyn , om dezelve 'goederen en

koop-