Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEVEN

van

G AS P A R

FA GEL.

TT.

l^it een geflagt, overvrugtbaar in Staatsmannen, Wierdt Gaspar Fagel gebooren te Haarlem, in den jaare 1629. Op den ouderdom van vierendertig jaaren, wierdt hy, door de Wethouderfchap dier Stad, tot haaren Penfionaris aangefteld, en woonde,in die hoedanigheid, de Vergaderinge der Staaten van Holland by. In zyne jeugd hadt hy zich vlytig op de Regtsgeleerdheid toegelegd, en met veel lof etlyke jaaren, als Advokaat, voor de Hoven van Juffiüe in 's Graavenhaage gepraktiseerd. Men verhaalt dat hy, reeds tot Raadpenfionaris bevorderd, nog altoos met genoegen fprak van dien tyd , in welken hy als Advokaat het regt bepleit hadt. De eerftemaal, dat wy hem in 'sLands Gefcinedenisfeu vermeld vinden, was ter gelegenheid der vermaarde bezendinge van de Algemeene Staaten na Zeeland, Friesland en Stad en Lande, in den jaare 1Ó6S, om die Gewesten over te haaien tot het Ontwerp van Harmonie of Overeenltemminge, dienende om Zyne Hooghe d Prins Wiliem den III, te bevorderen tot de waardig!

heid

Sluiten