Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 HET LEVEN van

«.ouder, °»<*>

Hy w,s van ce„ zwatUelvt * "

iioofdpyn relvvdd , >, "*?"■"* en veel met öck.whu;, t welk van veel™ „

tig gebruik van Oesters en ulZ v Zyn onmaa-

ichreeven. Zvn , I KabbelJaauw wierdt toege-

za-Ivk n g 6 W£ezen was déft/g en ont

^^^^^

Veldflag, „a„„eer hy vol vuu s Z', '" M

«af. Hy wierdtvoo/dape ^ „X' £* ^ * *• tegenheid „eeft iLS^»*1*

deE„?dft ,e Ko„T„ 'd ™ g"",dd' ™d°°r

Wierdt w il St1 ""'■i'C^'kCa- °*

y u8' onrtjg, wanneer by recent™! wierdt. Zyne GeiraiHn rrt • • , re&enSc'Pr°ken

verwekt. Voorts fnmh 1 j u> oeze'Ve kinderen «oog. e„ m^ ^^^*»* Latyn, Spaansch en Italiaansrh , "ven^d; m bet bedreeven: dit fielde ^T^ Jl T gehed ^ ren over Legers J~r • 7 het bevei te voe-

VoinSrnf^ gefleidheid van de Hoven v Eul " * ^ *? van bet Franfche Hof; de kunfW, V°°rnaamI>-k * I-r te gaan, was' d * *"*

gantfche leeven. Van harten " ' ™ Zyn

by

Sluiten