Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT fchrijvers bekend, om dat de meeste groote mannen 5 die in hetzelve bloej. den ,■ gezegd werden heroës of keiden te zijn, dat is, naar de toenmalige be. tekenis van dit woord,zulke mannen,die uit de vermenging van goden met ilervhjke menfchen geboren waren. Dit tijd$eik bevat, volgens de berekening van t. simson C*), in zijn' omtrek, 3C7 jaren, en loopt van het jaar 2548, na de fchepping der waereld, (het eerfle jaar na den dood van moses) tot aan het jaar 2913 , het jaar vóór de geboorte van david. Voornaamelijk echter zijn de berigten , die de fchrijver hier van de zeden en den toeftand der Griekiche vrouwen geevt, ontleend uit de tijden van den Trojaanfchen oorlog , welks begin gerekend wordt in te vallen in het jaar der waereld 2812 , het negentiende jaar der regeringe van jaïr, den Gileadker , Rigter over Israël (f).

De

(*) Parasc. ad Chron. Cathol. p. 44. Cf) Boek der Rigteren , Hooföft. X, vs.

Sluiten