is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7i BRIEVEN aan een

•cta=- i=%=:

TWEE-EN- NEGENTIGSTE BRIEF.

Verklaaring wegens de natuur der geesten.

Om beeter op te helderen, het geene ik gezegd heb wegens het onderfcheid tusfchen de lighaamen en de geesten; want men kan niet oplettende genoeg zyn op dat geene, dat dat onderfcheid betreft, vermits dat zig zoo ver uitftrekt, dat de geesten niets gemeens hebben met de lighaamen, nog de lighaamen met de geesten-, zoo zal ik nog de volgende opmerkinge daar by doen.

De uitgebreidheid, traagheid en ondoordringbaarheid zyn de eigenfehappen der lighaamen, de geesten zyn zonder uitgebreidheid, traagheid en ondoordringbaarheid. Alle de wysgeeren koomen daar in over een, dat de uitgebreidheid geen plaats in de geesten kan hebben. De zaak is klaar , vermits al het geene uitgebreid is, deelbaar is, en dat men daar in deelen kan begrypen; maar een geest is in geenen deele eenige deeling onderheevig, men zou daar geen helft of een derde in kunnen begrypen: Elke geeft is een geheel weezen, die alle deelen uitfluit;men

zou