is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE P R I N C E S. 439

de -wolken een pofitive elektriciteit hebben, en dat de blikfem uit dc wolken gefchooten wort.

U. H. zal egter reden hebben te vraagen , of 'er by elke donderflag cenig aardsch lighaam van den blikfem getroffen wort? Inderdaad zien wy zeer zeldzaam dat 'er gebouwen of menfchen getroffen worden, maar wy weeten ook, dat de boomen 'er zeer dikwils van geraakt worden, en dat 'er veel blikfemflaagen in dc aarde en in het water gaan: ik geloov nogtans, dat men kan beweeren, dat 'er veelc niet doordringen tot hier om laag, en dat de elektriciteit der wolken zig menigmaal ontlast in de lucht of in den dampkring. De geflootentheid der poriën van de lucht ftclt 'er geen hindernis meer tegen , zoo dra de dampen of de regen de lucht genoegfaam vogtig gemaakt heeft; want wy weeten, dat dan de poriën zig openen.

In dit geval kan het zeer wel gebeuren, dat dc overtollige ether der wolken zig eenvoudig in de lucht ontlast en dat 'er verfcheide gemaakt worden, die niet zoo fterfc nog verzcid zyn van een zoo groot geraas des donders, wanneer de blikfem zig naar de aarde uitflaat, of een veel grootcr Ec 4 uit-