is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 BRIEVEN AAK EEN

dergaat, die hy vervolgt, naa door het glas volgens de eerfte ftreek B I Sheen gegaan te zyn, dat is te zeggen in den as van het glas; maar de twee andere ftr-ialen O M en ON ondergaan eene ftraalbr eeking, zoowel by het inkomen ais by het uitgaan van het glas, waar door zy van haar eerfte koers afgeleid worden, invoegen zy zig ergens in I met den as vereenigen, van waar zy hunne nieuwe koerfen in regte lynen M I Q en N I R zullen vervolgen, zoo dat zy in het vervolg, wanneer zy een oog mogen ontmoeten, aldaar dezelve uitwerking zullen te wege brengen als ofhet punt O in Ibeftont, vermits zy dezelvde koers houden: waarom men zegt, dat het verheve glas het voorwerp van O in I overbrengt, maar om dit punt I van het waare punt O te onderfcheiden , noemt men dat het beeld van het punt O, dat op zyn beurt genoemd wert het voorwerp.

Dit punt 1 is zeer aanmerkenswaardig t en wanneer het voorwerp O zeer ver af is, zoo word het beeld daar van ook genoemd het brandpunt van het glas; waar van ik TL H. de reden zal zeggen. Indien het de Zon is , welke als voorwerp diend in O, zoo zyn de ftraalen, die op het glas vallen, allé

ver-