Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 BRIEVEN AAN EEN

IV. Ook ziet men in het algemeen, dat" de afftand van het voorwerp en die van het beeld wederkeerig over en komen, of, zoo men het voorwerp in de plaats van het beeld ftelt , zal dat vallen in de plaats van het voorwerp.

V. Indien dan het glas M N (Tab. III. Fig. 51.) de ftraalen, welke uit het punt O komen, verzaameld in I, zal dat zelvde glas de ftraalen, welke uit het punt I komen, daar ook vergaderen.

VI. Flet is het gevolg van een groot grondbeginfel van de Dioptrica, uit kragte van het welke men beweert dat, hoedanig ook de breekngen zyn , welke de draaien geleden hebben, by het doorgaan door verfcheide breekende midden ftoffen, zy altoos na den zeiven koers kunnen te rug keeren.

Deze waarheid is van zeer veei aanbelang in de kennisfe der glazen; derhalven wanneer ik weete, by voorbeeld, dat een glas op den afftand van 8 duimen het beeld van een voorwerp, dat 24 duimen daar van af is, vertoont, kan ik er vryelyk uit befluiten, dat, indien het voorwerp daar 8 duimen van af was, dat zelvde glas het beeld daar van zoude vertoonen op dén afftand van 24 duimen.

Ook

Sluiten