Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vait den Christelyken Codsdiensu 17

geduurigen twist lagen , in aanmerking nemem De Secle der Pharizeën, de geleerdfte, verdeel* de zich volgends het onderfcheid van hunne grootfte Leeraaren in twee Schooien. Een deel voegde zy zich by Hiixel, het andere vereerde Schammai (*■). Beide Hoofden, niet Autheurs en Stichters , want in welken tyd deeze Secle eigenlyk ontftaan is, en haar hoofd opgebeurd heeft, is uit gebrek van berigten Onzeker, leefden kort voor dé tyden van Christus. De Schoolnyd by Leeraaren en Leerlingen zo gewoon , en de daar uit voortvloeiende belachlyke kleine trotsheid van hee «br«s l(pa, heeft doorgaands zo wel de goede vorming der Jeugd in nutte wetenfchappen en gevoeg» lyke zeden verhinderd, als ook in den Burgerlyken omgang en Godsdienstbetrekking gelyk eene hevige

(*) Hillel was een gebooren Babylonifche Jood, welke in het 40 jaar van zynen ouderdom naar Jeruzahm kwam, en wegens zyn wetenfchappen als openlyk Leeraar in eene School aangefteld werd. Hy zal 120 jaar oud geworden zyn, en Simeon , die volgends Luh II. Christus in zyne tedere Kindsheid op de armen heeft genomen , zal de Zoon van dezen Hillel , en Gamaliel , de Leermeester van Paulus , zyn Zoons-Zoon, de Zoon van Simeon geweest zyn, Schammai was in het begin een Leerling van dezen Hillel , naderhand medelid van den Hoogen Raad. Hillel was eel'fte Voorzitter, en Schammai eerfte Opzigter van het gerigt. Beide hadden by Herodes den Grootcn een Merk gezag.

B

Sluiten