is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christelyken Godsdienst. 71

beweeren , dat Apollonius nog grooter gedaan heeft, en deswegens echter geen God is.

Een vandegrootfte Redenaarenen Hofvleiers was ten zynen tyd in het midden van de vierde eeuw de beroemde Libanius. Zyn Vaderland is het door alle zoorten van wellusten bekende Antiochien. Hy ftudeerde eerst in zyn Vaderftad, daar na te Athenen in de welfprekendheid, waar in hy eenen grooten roem verwierf. Hy werd naar Conftantinopolen getrokken, en ging terftond van daar naar Nicaa en Nikomedien, op welke laatfte plaats hy met Julianus , die naderhand Keizer geworden is, beleend wérd. Door zyne boeken en redenen was Julianus byzonder aangezet geworden, om het Christendom te verlaten. Toen Julianus tot de regering kwam, ontbood hy Libanius tot zich, byzonder hield hy zich by hem in Antiochien op. Libanius had een zo. groot vermogen op den Keizer, dat hy hem eenen bitteren haat tegen den Chriftelyken Godsdienst wist in te boezemen. Julianus las hem alle zyne fchriften , die hy tegen de Christenen fchreef, voor, en hy kende die den grootften lof toe. Het oordeel van Libanius over Julianus boeken is dit; Des winters, als de nachten lang waren, nam de Keizer Julianus die boeken tot zyne bezigheid by zich , welke den bekenden Mensch uit Palejlina tot'Gods Zoon maken, en toonde met veel onöploslyke bewyzen aan, dat het geen van de Chriftenen zo hoog; gehouden word , enkel bedrog en windmakery is; waar in E 4 hy