is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over GE NES. IX. 26", 27. 63 gemeenfchap van den waaren en redelijken Godsdienst heeft verwaardigd, een Godsdienst zo heilig in zijne geboden, zo onwaardeerbaar in zijne beloften; dat daar dit ligt eerst in deeze landen met veele nevelen des bijgeloofs bczwalkt was overgebragt, wij hetzelve nu in zijne zuiverfte helderheid genieten mogen. Dog dewijl ik ons tot deezen pligt bij eene volgende gelegenheid nog omftandiger hoope op te wekken, zal ik fluiten met de woorden van Apostel Paulus, die ik dan meene tot mijn onderwerp te noemen , Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jefus Christus die ons gezegend heeft met alle geestlijke zegenhl gen m den hemel, in Christus' Qh) Amen.'

(*) Eph. I. 3.

LEER-