is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43a LEERREDEN

op het oog heeft, dan welke hij voorheen door het zinnebeeld van varren, frieren, en verfcheurende leeuwen had afgemaald. Honden O ) betekenen immers in het leenfpreukigc menfehen, die niet alleen wrevelig , nors , en verwoed zijn, maar ook bijzonderlijk van een vcragte laagheid, van eene flordige onreinheid , en vuile onbefchaamdheid. Waarommen, naaf mijn oordeel, dit niet op des Mesfias vijanden in het algemeen heeft toe te pasfen; maar van een laager en flordiger menigte te verftaen, welke op aanftooken en beftellinge van zijne magtige en aanzienlijke vervolgeren , hem mishandeld hebben. En ais wij dit dan op de vervullinge der Propheetije aan onzen Heere Christus overbrengen, is 'er niets gereeder, dan dit op te neemen van de Romeinfche of Heidenfche krijgsknegten , welke hem gevangen genomen , bewaard, en de dood-firaffe over hem ter uitvoer gebragt hebben. Deeze omfingelden immers onzen Heiland, wanneer zij met de dienaars van den Joodfchen Raad hem greepen in den hof Gethfcmane , en e-ebonden wegleidden : Wanneer zij in het regthuis

van

(h) Hieronymus heeft hier Fenatores; waardoor hij misfchien jagtbonden verftaet,aan hoedanige het gebruik des naams bij de Arabiers bijzonderlijk eigen is. Die daardoor ook in 't bijzonder felle, woedende, dolle honden betekenen. En door dit gebruik hier in agt te nee* men , wordt de kragt der uitdrukkinge nogflerker aangezet. Aquila, Symmachus , en Theodotion gaven dog ooit al &nf<«T«i , en xvmyi-tou.