Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü AAN TEEKENIN G.E N

mm? mmtëm m de wet de.«ioo&

^lkVn *» EWngÈlium word afgekondigd«aar het wil alleen te kennen geeveS, dat G^d

^e. te bedienen van de Mofaïfche wet der werm Het onderfcheid tusfehen ^ , en i Jï£

HeLornr?,er-.a' de knchr van ** laa^woord-hd f, In het Ip vers uitgedrukt, kon

Vervolgens, zonder daar door eenig'ins den zin ^ veranderen, weg gelaaten worden, even ge. hik wij m onze m Zünder zinsveranden. « gen, de weelde en losbandigheid der ingezetenen, m plaats van de weelde en de losbandigheid, zie dezelfde uitlaating van i vs. 3o,.3!, H. 4: ^

V™Hh'JL t°' ? °P ontelbaare a"dere plaatfen! Pan het behaagde üpd ««, in de nieuwe huishouding, eene openbaaie proef te geven van Wne rechtvaardigheid in ft veroordeelen van het menschlijk geflacht, Waar in alle deszelfs deugden op het luisterijkfte zouden ten toon gefpreid, en tevens aan het veroordeeld menschdom uit genade leeven, rechtvaardigheid en zahgheui, gefchonken worden.

De rechtvaardigheid van God. Deze is de rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige God en de gerechtvaardigde mensch gemeen hebben, dezelfde, waar van H. r- «,„]!• • 1

van

Sluiten