Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NABERICHT van den REVISOR

te geven. Hoewel het hem, zo wel als mij, zeer fpijc, dat die tweede neifc, welke vrij zwaar bevracht is, niet te gelijk met deze eerüe heeft kunnen veezonden worden. '* .' . j>»

De Revisor is van gedachten, dat in dit gedeelte van Neefs Anti -én-A^a , zo wel als in hetgeene nog volgen za!, verfcheide zerpzoete invallen zijn, die de Heer B. H, met fnraak en ftichting zal kunnen lezen. Maar de Revisor kan ciet ontkennen, 3a*t Ne"èf verfchèidè plaaizen wat diep in de fchadaw gelegd heeft, zo dat iemand die de kaart van het land niet kent, bezwaarelijk derzelver rechte zin en mening zal kunnen treffen. Zo maakt Neef (om fiegts één en ander voorbeeld bijtebrengen) weieens van een Perfoon een Plaatsen van een Dominê een Visjcher. Dit moet den Lezer in de war helpen, en hem zijne Tramontana doen verliezen. Neefje zal 'er zeker zijne redenen voor gehad hebben, waarom hij de zaak juist zo en niet anders behandeld heeft; maar ik vertrouw, dat hij mij niet kwalijk zal nemen, wanneer ik voor de moeite, die ik tot het Revideeren van zijnen brief heb moeten befteeden,het recht en de vrijheid aan mij neme, om zonder zijne kennis of toeitemming, tot opheldering van twee duistere plaatzen in zijn brief, het volgende aantemerke:

Dat, pag. 41 en 42, de Tekst óe Nota, en dan wederom de Nota den Tekst, zeer duister en onverftaanbaar maakt. Volgens den Tekst, fchijnt de luidruchtige Scbeveninger veel fmaak in Janus Vlegelius te hebben, en uit de Nota zoude men het tegendeel befluiten. Het fchijnt volgens de Nota een •vierkante Scbeveninger van eenen fijnen fmaak

te

Sluiten