Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«U *33 ft»

opgevoed zijn en y?r<f»g orthodox denken, veegje braave Chrisrenen, (zo iemand een braaf Christen zijn kan, dien het aan de Broederliefde, en aan de Ketterliefde ontbreekt, gelijk het den Pr ie ft er en Leviet bij Luc. X, daaraan ontbreekt ! ) die zeer ijverig in hunnen Godsdienst zijn. Hoe veele Menfchen worden niet door Vooroordeelen en Onwaarheden, die onder hunne Maximen mede doorloopen, lterker en krachtiger zomtijds van het kvyade terug gehouden «lan door duidelijke Begrippen , en Waarheden? Men leze Hechts eens het Capittel van den Duivel

envan de Spookeh, op verfcheide plaatzen! ■

Het is nog de Vraag: of het geoorloofd en nuttig , is om moeite te doen, ten einde het Vdk van alle Vooroordeelen ten eenemaale te bevrijden? — ■ Ergo.

$.) De Ondervinding liert ons ontegenzeggelijk, dat deToleranten, geenszins altoos binnen de paaien blijven, die de egte Tolerantie hen gë* fteld heef: en dat zij dikwerf veel goeds, teffens met het kwaade verwerpen, in Intoleranten uittarden, en hunnen Naasten veel kwaad berokkenen

ten minften trachten te berokkenen ? •

Ergo.

p.) Daarentegen leert ook de Gefchiedens op eene onwederleggelijke wijze, dat de intolerantie, bij luttel Voordeel, veel, zeer veel Nadeel, aanbrengt, en dat alle Dwingelandij, Verdruk> 5 king

Sluiten