Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0$ I. VERHANDELING OVER DE

de zwakheden en gebreken, die in het eene ras plaats hebben, door de fterkte en goede hoedanigheden van het ander te verbeteren Zie De Buffon, IV D. p. 103, 106.

Vervolgens- moet men altoos de beste hengften en merriën uitkiezen; dit wist reeds Virgihus, zoo als hy zig, in het 3de Boek van zyne Landdichten (naar de vertaaling van v. Vondel) uitdrukt:

A Om brave paerden aen te vocken, kies de bloem „ Der merriën: let vroegh op veulens, u ten roem, „ Die uwen (lal met puick van hengften ryckftof„ feeren." .

ï)e Buffon zegt; „het paard is van alle „ dieren dat, waaromtrent men de meeste » waarneemingen heeft gedaan, en men heeft „opgemerkt, dat het, in de voortteeling, „ bykans alle zyne goede en kwaade hoeda* mgheden mededeelt. Een paard, uit den „ aard netelig, fchrikachtig, ftug, enz. brengt „veulens van dezelfde geaartheid voort,en, „ gelyk de .gebreken van maakfel en van " kwaadJ v°gten zig nog zekerer voortplan„ten, dan de hoedanigheden van inborst, „moet men zeer zorgvuldig zyn, om alle „mismaakte, motterige, dampige, of maan» zjfke Paarden uit de ftoetery te weeren "

Ook moeten wy inzonderheid, ter bereikmg van eene verbetering, zeer veel moeite

doen,

Sluiten