Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTWOORD

op de

VRAAG,

door de

MAATSCHAPPT, TER BEVORDERING VAN DEN LANDBOUW, TEAMSTERDAM,

ïn den Jaare 1790 opgegeeven, om vóór den 1 December 179a beantwoord te worden;-—

„ Op v/elke wyze zoude men het tegenwoordig „ Ras van Inlandfche Paarden, in de by„ zonder e Provinciën van ons Gemeenebest, „ over het algemeen, tot eene meerdere volko„ menheid kunnen brengen, het zy door ver„ menging van hetzelve met vreemde Rasfen, „ of wel door eene meerdere oplettendheid, in „ het aanfokken en opvoeden der jonge Paart 5, den, als anderzins? ——

door

SER VA AS van den BERG,

Koopman in Paarden, te Leeuwaarden.

Aan welk Antwoord , tot eene Pramie, een Exemplaar van de Werken der Maatfchappy is toegeweezen»

Sluiten