is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1NLANDSCHE PAARDEN. I^gi-

met een gemeen ras van paarden aantefokken, weinig voordeel maakt, en dus dezelfde blyft.

By voorbeeld; een Landheer fchiet aait een' zyner geringfte Boeren, die liefhebbery heeft voor paarden, 200 Guldens: die Boer, zo hy zelf genoegzaame kunde bezit, of anders een kundig mensch met zig neemt, koopt voor de gemelde fom eene fraaye driejaarige merrie, en brengt die by den besten hengst, dien hy kan vinden: de jonge merrie bevrugt Zynde, word door hem verder gedresfeerd, naarmaate zyne bekwaamheid zulks mêebrengt.

Dit gefchied eens in den jaare 1793, in het laatst van Maart of begin van April, dan heeft hy, alles wel lukkende, in 1794, een veulen, en zyn paard is 4 jaaren oud geworden; dan koopt hy ter zeiver tyd, zo hy daartoe het geld kan vinden, wederom eene driejaarige fraaye merrie, een lust der oogen, en brengt dien weder voor den hengst; gelukkig zynde, had die Boer, in den jaare 1795, een vet paard, onder voorwaarde dat het wel gevoerd was, en één eenjaarig, nog een vierjaarig met een veulen: het vyfjaarig vet paard verkoopt de Boer, en maakt 'er drie honderd en vyftig Guldens voor of daaromtrent; dan kan hy weder een driejaarig paard koopen, en houden zelfs, voor het voêr, over 150 Guldens , brengende dat laatstgenoemde driejaarige paard voor den hengst,

zoo