Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding". i#

de Schoolvosfen. De waare Critiek is eene edele en menfchlievende kunst; zij is het werk van een gezond oordeel en eenen verfijnden fmaak. Haare hoofdbedoeling is, te leeren de waare verdienften van eenen Schrijver op den rechten prijs te fteilen. Zij verhoogt ons gevoel voor elke fchoonheid , terwijl zij ons te rug houdt van die blinde en onberaaden verwondering, welke fteeds geneigd is, fchoonheden en gebreken, in haare partijdige waardeering, te vermengen. Met één woord, de Critiek moet ons leeren, met verftand, en uit ah en gevoel, te prijzen en te laaken, in plaats van ons, op geluk en ongefuk, van het oordeel der meenigte te laaten wegvoeren.

In eenen tijd, waarin werken van Vernuft en fchoone Letterkunde zo algemeen de onderwerpen zijn der gefprekken , waarin elk zich tot rechter over dezelven opwerpt, en waarin wij bijna in elk goed gezelfchap aanleiding en opwekking vinden, om aan dergelijke nafpooringen deel te neemen; in zulk eenen tijd moet natuurlijker wijze de kennis aan foortgelijke voorwerpen reeds daarom vcor bij uittrek gewigtig worden gehouden, om dat dezelve ons in ftaat fteït over deze zo gewoone onderwerpen des gefpreks mede te fpreeken, en in zulke gelegenheden eenigszins met luister onzen rol te fpeelen.

Ondertusfchen zoude het mij fpijten, zo deze moeite, aan den ftijl in mondeiijke en fchriftelij_

ke

Sluiten