is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Metaphora 433

v pen van de wateren der bitterheid" is eene fraaie uitdrukking om de uitwerkzelen der wraaJee aan te duiden, waar toe een getergd volk ten Iaatften wordt vervoerd.

Laat ons bij deze plaats in 't voorbijgaan twee aanmerkingen maaken. Voor eerst, er kan geene geestiger en deftiger manier van voorftellen bedacht worden om zodanig een onderwerp te eindigen,, dan zulk eene Figuur aan het flot geplaatst. Men ziet de uitwerking daarvan in het aangehaalde voorbeeld. De Schrijver ftapt met veel bevalligheid van zijn onderwerp- af , en laat den fterkften indruk oja den geest des Leezers achter. Daar te boven, en dit is mijne tweede aanmerking, is uit deze plaats het groote voordeel te zien , 't welk eene Metaphora doorgaans heeft boven eene eigenlijk gezegde Vergelijking. Hoe veel zoude niet de nadruk der gedachte geleeden hebben, bij aldien dezelve in eene eigenlijke Vergelijking op deze wijzes ware voorgedraagen : ,, Hij had reden om zich „ over dezen ftap te beklaagen ; want de ge„ fteldheid der Natie , te zeer onderdrukt en „ getergd, was als een Vat, 't welk reeds vol

was, en deze nieuwe beleediging, éven als da ,, laatfte droppel daar bij gegooten , deed haare' ,, woede en wraak, gelijk wateren der bitter„ heid, overloopen." Het onderfcheid tusfchéiS beiden ïoopt zo fterk in het oog , dat ik het Ff o*.