Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï.

PEDENV.

Lerins" en

toepasfelyk

gebruik.

o4 GESCHIEDENIS

genwoordige, meer nadelige, omftandigheden , de vermeerderde broosheid en zwakheid der Menfchelyke Nature, en de, federt de eerfte komst en voortgang van de Zonde in de Waereld, vermenigvuldige kwade voorbeelden en uitterlvke voorwerpen van verleidinge, te ligter, te dikwyler en te heviger kunnen ontdoken en aangeprikkeld wor-

3en. . Zodat de Verleiding, of, gelyk

het de Apostel figuurlyk uitdrukt; de Duivel, nu geftadig rondom ons gaat, als een briesfchende leeuw, zoekende, men hy zoude mogen verflinden. ■ Dus hebben wy geftadig op onze hoede te wezen, dat wy door het kwaad niet overwonnen worden. ——■

Onze pligt is duidelyk. ■ God heeft ons,

in 't byzonder door de Openbaring van zynen Zoon , ten klaarfte bekend gemaakt, wat hy van ons eischt, wat wy doen, wat wy laten moeten, en hy heeft tevens zyne wetten aangedrongen , met de heerlykfte beloften en de vreesfelykfte bedreigingen. — Zo wy naar den vleefche leven , indien wy ons telkens laten wegliepen door onze dierlyke lusten en driften , zullen wy fterven : dood en verdoemenis wagt op ons, in dien

pqvzïïq. . ■ Maar zo wy door den Geest,

door de infpraken van rede en geweten, de werkingen des lighaams doden, zo zullen wy leven, leven by God, voor eeuwig in vreugde en gelukzaligheid. — Wel is waar, zo lang wy in dezen tegenwoordigen proetftaat blyven, zullen wy geftadig met vlecsch en bloed te ftryden hebben. Wy kunnen

Sluiten