Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CÖ AFGAANDE KOORTSEN.

fen met ontfteeking voortkoomen. _ Terwyl deze oorzaak in menfchen van flap. per zenuwgeftel en vezels, en van kragteloozer wateriger vogten, alleenlyk zodanig werkt, dat 'er de vermogens van de llingerende vaten door aangezet, en het bloed genoeg verwarmd wordt, om 'er de nadeelilige gevolgen eener gebrekkige uitwaasfeming aoor te verhelpen, en de lymerige zwaare vogten, door de herhaalde aanvallen van een regelmaatige afgaande koorts te

verbeteren. Dus zien wy menigmaalen

menfchen van flaauwe geesten van een water-of ilymagtig lighaam tot eene koortfige geitel iheid koomen, door 't gebruik van warme verfte, kende medicynen, {taalmiddelen enz. En indien deze wenteling der Natuur wel wordt in agt genoomen, eindigt dezelve doorgaands in hunne volkoomen herftelling.

Indien men eene traage Zenuw-koorts

in eene regelmaatige afgaande kan veranderen, zal de geneezing van den Lyder welhaast volgen.

Maar verder. Ik heb meer dan eens Longen zyde-weên en verkouwdheden met ont. fteeking zeer fterk zien regeeren in een koud droog voorjaar, en eene menigte afgaande koortfen in volgende warme maanden daar opzien volgen, omdat de hitte de ftyfheid der vezels vermindert, en de lymigheid en dikheid van het bloed eenigzints ontbindt; daar integendeel,indien de vaste deelen ftyver en meer gefpannen, en het bloed dikker en lymiger gebleeven was, koortfen met

ont-

Sluiten