Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vde BEÖORDEELENDE BRIEF. 1$

„ van zijne meening fchrijft." „ Beide de Ver„ „ bonden worden ook Teftamenten genoemd, „ „ en wel het laatfte om dat het door den dood „ „ van Christus, den JiaS-ép-ei©- en Testateur, „ „ zijne volle kragt verkregen heeft, en dit heet „ „ in kragt een Testament. Maar het eerfte „ „ draagt dezen naam, om dat het iets heeft, „ „ dat naar een Testament gelijkt. Want of„ „ fchoon de Testateur niet itierftfef mij dunkt ii •>■> [zegt Michaëlis hier tusfchenjfëiden ] daar op komt anders alles aan!") zoo fterven dog „ „ Kalveren, Lammeren, Bokken en andere „ „ Offerdieren, naar defchaduw der toekomende „ „ goederen, welke den dood van den Testateur „ „ Christus afbeelden. Zoo kan men dat ver*, „ (Vaan, *fivelk andere Uitleggeren bij Hebr. 8. „ „ en 9. verwardelijk fchijven, het honderfte „ „ met het duizendfte vermengende. Men zie „ „ ten voorbedde Michaëlis, cn bemerke zij„ „ nen zonderlingen inval, den aartigften dien „ „ hij ooit te berde bragt." Maar [vervolgt „ \m Michaëlis'] ik zie nog ganfchelijk niets, dat „ naar een Testament gelijkt, zoo lang de Tes„ tateurniet fterven moet,maar alleen flegts Run„ deren en Schapen. Dit géfeKedde, ja! ge„ lijk ik lager toonen zal, bij ieder plegtig Ver„ bond,'en, zoo 't genoeg ware tot een Testa„ ment, dat ergens iets ftierye, dan konde ik uit „ ieder Gastmaal wel een Testament maken. Daar „ ik voor 't overige niet geestig heb willen fchrij„ ven, maar alleen waar, zoo ben ik daarom op „ den Heer D. Carpzov niet boos, dat hij zig „ over mijne zoo uitgelegde geestigheid vro„ lijk maakt.

„Die diathéké van welke Paulus anders fpreekr, B 5 „is

Sluiten