is toegevoegd aan uw favorieten.

Vyfde brief van Philadelphus [...] aan Ingenuus Alethophilus, ter beöordeeling van de verhandeling van [...] Schutte, over Gods testament en verbond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vde beöor-DEËLENDE brief. yy

worden, die dragelijk is. Gij kunt in mijnen III. Brief, bl. 300 en 301. zien, dat ik al te voren in dit denkbeeld dond, en er uit bewees, dat er onder de tegenwoordige Bediening waarlijk eene uitwendige Vérbondsheiligheid plaats had. Dus ftemmen de Hr. schutte en ik hier wederom overeen, en ten blijke dat ik hem wél verftaa, voeg ik hier zijne woorden bij, die hij op de even voorgaande onmiddelijk laat volgen: „ Zoo men de woorden daar door hij geheiligd „ was, al brengt tot diathéké [het Verbond] „ I11 welk bloed het verbond geheiligd was, „ moet hetJieiligen evenwel verftaan worden met „ betrekking tot het Verbondsboek en Verbonds„ volk. verg. Hebr. IX: 19, 20. enExod.XXIV: „ 7, 8. En dan komt het dog op een uit ".

Dog de Hr. schutte heeft vergeten, hier bij te gelijk aantewijzen, hoe uit deze plaats twee Verbonden kunnen bewezen worden, het welk nogtans de ftelling was, die hij beloofd had met duidelijke plaatfen te bewijzen. Hij toont uit deze wel, dat er waarlijk onder de Nieuwe Huishouding een uitwendig Verbond en eene uitwendige Verbondsheiligheid is, even als onder de Oude Bediening, welk uitwendig Verbond hij het Belijdenisverbondnoemt; maar waar blijft nu zijn inwendig Verbond, 't welk hij tot onderfcheiding van het eerfte het Geloofs- of het Genadeverbond noemt? Dit had zoo wel moeten bewezen worden als het andere, of dit bewijs doedt voor zijn Syftema niets af. Want het geen hij het Belijdenisverbond noemt, waar in men door toeftemming op de door God voorgeftelde voorwaarden treedt, is het eenigste verbond waar van het N. T. gewaagt, en 'twelk

onder