Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NOORDER LICHT. 3

ef rook gelykende vertoning gevolgd, als of 'er eene donkere opening, eene gaping , eene duistere kolk in den Hemel gekomen waare, in welke eenige rook fchynt te fpeelen • Dit donker gedeelte krygt welhaast de gedaante van een halfrond, word met eenen glansryken rand of boog omringd, wiens top doorgaands, doch niet altoos, van het Noorden naar het Westen afwykt: zomtyds vertocnen 'er zich twee, of ook wel drie randen , of bogen, die alle, door eene meer of min verduisterde ruimte, van eikanderen gefcheidenworden.

Uit deezen rand of boog, uit de nog meer of min verlichte ruimte , welke denzelven van buiten omcingelt, uit de rook, of gewaande rook , die door den rand bevat word, en uit de donkere kolk zelve, fchieten veelvuldige, lange en korte, breede enfmalle, kleine en groote ftralen, die meest al met eene vale rode , of ook meermalen, met eene vlamachtige couleur, zomtyds ook met donker rood, bloed rood, groen en heldere vlamcouleur pronken. —. Deeze ftraalen fchieten meest fchuin naar boven, en liaan op den boog en de kolk als de beenen van een waaijer, Zy zyn zeer fyn van ftolFe, want men ziet 'er zelfs de kleine fterren doorheen ; en ze gelyken, wat de gedaante, couleur en zelfftandigheid betreft , volmaakt aan de ftaart eener Staartfter. — Zomtyds zyn die ftraalen, 't zy in de kolk, 't zy 'er buiten, en op den rand, of boven den rand op een gepakt, en gelyken naar een heldere vlam.

Op dit tydftip is meest de geheele ftofFe in beweeging: de draaien komen enverdwynen: veranderen van gedaante en couleur: de zwarte kolk zelfs, die onder den verlichten boog is, fchynt in beweeging, endanzicli te openen, om, als uit een afgrond, rook, lichtende

Sluiten