Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 33 >

zuilen zij altoos met vermaak geftkt worden , van hetzelve ook aan de volkeren,het . Evangelie , wegens de onveimijdeliike onder daanjgheid, die zij aan lumne Vorften vcrfchukiigd zijn , tehooren verkondigen; dit doet de Heer Nuntius Brancadoro , in de twee Harderlijke Brieven , waar van de Journalist Feller fpreekt; en men moet licra het regt deen , dai- hij ten minften naauwkemig is wegens een IbA', die men kan zeggen nog niet zeer gemeenzaam te zijn aan de Schrijver* van het KoomicLe Hof.

Wat nu den Jefufe de Feller aangaat, nog meerder verdagt ,. dan wel r.ieuwlmg, omtrent het voorwerp eener foortgelijke leering, zal men oórdeelen , of het hem voegt hier over lesfen aan de Hollandfche Kerk te geeven, als of men van een Godsgeleerden van zijn foort iets

qurji fcelus iJololati ia r.o'Je acqu-crc,re , zejde K'.cmens de XI. van zijne Buïïe UndeAi/'tu \ ut htrats PaftorrAU oficii) , waarin-hij nochtans, onder andere Euangelifche Waarheden, ook deze Ueiling , die voor de rust- der Staaten niet Oi.verfehillig is, doemde : De viees van eeneu erregtvaardigtn ban moet om niet beletten onzen fligt te deen.

Sluiten