is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

ALGEMEENE

DE GRIEKEN.

De Trojaanfche Oorlog.

Wanneer Troje werd ingenomen.

ting ter Scheepvaart bezaten. Zeer onbedreeven in de Starrekunde, richtten zy hunn* koers alleen na den Grooten Beer. Zy hadden waarfchynlyk geen kennis aan Ankers'of het Dieplood. Hunne Scheepen, of Barken, waren gefchikt en bekwaam genoeg om zagt eene Rivier af te zakken; ondertusfchen was, zo wy. eustathius, den beroemden verklaarder van homerus, mogen gelooven, de Koophandel op de Zwarte Zee, het oogmerk van dien wydberoemden Zeetocht. Dit voor een waar geval aanneemende, moeten wy ons verwonderen over eene zo groote onderneeming, met zo geringe hulpmiddelen, onderftaan.

'tGeenzy, weinig jaaren laater, mAfie, uitvoerden, levert een wydvermaard Tydmerk op. Gansch Griekenland veréénigt zich, om het ongelyk, eenen Griek aangedaan, te wreeken. De fchatten van priamus, en de grootheid van Troje, konden niet op tegen dit Bondgenootschap. De Afiatifche Magt bezweek, voor de eerfte reis, voor de gevoelige Hagen der Europeaanen; en het voorbeeld vanyPARis ftrekt den Vorften tot leering, hoe eene drift den volkomen val eens Ryks kan naa zich fleepen. — Het inneemen van Troje wordt doorgaans gefteld in het Jaar MCLXXXIV vóór Christus; doch, volgens de tydrekening der Arundelifche Marmerfieenen, te Paros gevonden, viel het zelve voor, in den Jaare MCCIX. Deeze oude Marmeren Gedenkftukken bepaal en de Tydmerken van cecrops tot philippus: ten opzichte van de oude

Tyd-