is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach der natuur, voor iedere maand van het jaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALMAENACH DER NATUUR,"

In deeze maand, (mei,) zal hij, dit wieden naar zijnen pligc behartigende , geftadige bezigheid vinden ; trouwens een arbeidzaam hovenier zal nimmer tijdverdrijf behoeven te zoeken ; het akelige gebrek daaraan is alleenlijk in de fteden , niet op het land bekend ; 't is iets te gedrochtelijk dan dat het onder den vrolijken hemel, en ais in de armen der milde Natuur zou mogen leeven ; neen, 't is, om deszelfs niet zeldzaaji ailerakeligfle voordorengfelen , en 't kwa.id dat daardoor ten wege gebragt wordt, binnen de muuren eener flad , als in eene fombere gevangenis, gekerkerd.

Vooral moet zorgvuldiglijk gelet worden, op het verdervelijk onkruid da? men duivelt naaigaaren noemt ; want wanneer hetzelve ééns de overhand genomen heeft, loopt het, binnen weinig tijds, den ganifchen hnf duor, verfmoort de planten, en kan bezwaareiijk overwonnen worden , zeldzaam zelfs door gantsch den grond omtekeeren , en de wortels, die nier anders dan een duizendwerf, om en wêerom doorgekropen , netachtig weefze! uitmaaken , met de handen uir.ehaalen: de ondervinding van de fcbadelijkheid van dit onkruid, heeft hetzelve, ongetwijfeld, wn een grammen hovenier, wiens krachten en geduld voor den ineiien aanwas van hetzelve bezweeken , den gemelden haatelijken naam doen verkrij. gen : indien men de aarde omkeert, de wonelf zo veel mogelijk uithaalt, een toerijkende laag mest aanbrengt, en op die mest weder eene bedding aarde legt, wil men dat dit onkruid daardoor zou te fmooren weezen.

Offchoon de boomgaard in deeze maand, behalven