Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a» over de GESCHIEDENIS van &c.

trekken van haar Charakter zo klaarblykelyk te zyn, dat het zwaar valt te gelooven, dat deeze overëenftemming alleenlyk toevallig zoude weezen. — Zeer natuurlyk zyn wy nu ook genaderd tot aan dien grooten Man, door wien de Natie zo zeer gevormd is, en zo zeer van alle overige volken wordt afgezonderd.

MO-

Sluiten