Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATHARINA IL 17

dat deeze vesting, in 1703 door peter den grooten gebouwd, op een eiland van omtrent een halve mijl omtrek , gelegen is aan den mond van de Newa, en door deezen overwinnaar gefchikt was, om de Stad, waar in deeze vesting thans ingefloten is, voor allen aanval te beveiligen. De muuren der vesting zijn van gebakken fteen, belegd met gehouwen fteenen , en van vijf bolwerken voorzien. Men ziet ook aldaar het tuighuis, de voornaamite gevangenis, en de Hoofdkerk van St. Pieteren St.Paulus, alwaar de beenderen van peter den grooten , van catharina I, en van de meesten hunner opvolgers, rusten. Naar ik gezien heb, gefchiedt de krijgsdienst in de Vesting van Petersburg met meerder oplettendheid , dan in het flot te Elfeneur. Mij van de Vesting verwijderende, heb ik bijna het geheele Eiland van St. Petersburg doorgewandeld. Het zelve heeft aan de Stad haaren naam gegeven , en men bewaart aldaar zorgvuldiglijk een houten huisje, het geen peter aldaar voor zig liet maaken, en door hem bewoond wierd , wanneer hij de grondvesten deezer Hoofdftad leide, Zoo heb ik ook op het Dorp Saardam in Holland, I. deel. B zien

Sluiten