Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ■ Ca).

m v-» (t v.i t. x is. <■!

ken. Zoo dat deeze oude vrouw bij haar overlijden, uit dit baar eerfe huwelijk, ^nakomelingen, tot in 't vierde lid, in't leven gezien of immer nagelaatcn heelt. In 't jaar 1691 hertrouwde zij met Jan ÈeKffk, bij wienze eene dochter, 1111 63 jaaren oud, gewonnen heeft, die den zegen heeft van zoo fris en fterk te zijn als een mensch van 40 jaaren. Uit deeze dochter is haar nagedacht, op haar overlijden, nog met 4 nakomelingen vermeerdert geweest, te weeten twee die groot en twee die overgrootmoeder zeggen moesten, zoo dat haare geheele nakomelingfchan, toen in 't leven, uit de2 huwelijken , in 49 aframmelingen beftaan heeft. Uit haar derde echt met Winolt Eeltink, is geen nageflacht overgebleven, alzo 't eene kind, dat ze bij deezen gehad heeft, vroeger overleden is. Zij trouwde met deezen man 1690, en leef .ie dus met hem 60 jaaren in liefde en eensgezinthcid, zoo dat de goede oude man, die 1660 geboren vyerd, om 't misfen van zijne bedgenote, v;in droefheid ziek geworden is: 8 dagen voor haar dood, heeft deeze vrouw nog garen gefponncn en haare huisfclijke bezigheden waargenomen. Zij had tot op haar overlijden volkomen haar gezicht en gehoor, en klaagde, in haaren hoogen ouderdom, van geen ongemak. In 't algemeen kan men zeggen, dat de Itam deezer lieden een oude Ham is, daar men veelen onder vind van in de 80 en 90 jaaren, gelijk de broeder van den overgebleven man dezer vrouwe mede reeds hoog bejaart is. Zij worden meestal voor welgeftelde huisluiden in dit Kerfpel gerefcent.

JEnhan Karin Teno , een Vrouws perfoon uit Kimi , in Oost-Bothnien , overleed aldaar op 't einde van Maart in den jaare 1755, oud zijnde 127 jaaren. Dezelve had 70 jaaren als Vrijster, 50 als eene getrouwde Vrouw, en 7 jaaren als Weduwe geleeft, en altijd fris en gezond geweest, behalven datze in de laatfte 2 jaaren 't gezicht, en wijders liaar gehoor verboren heeft.

Albert, die ook Azo en Groot-Markgraaf ge-

Sluiten