Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 25 )

%Ceph Wagmr, oud 103 jaaren, wanneer Zijn

Keizerlijke Majefteit, onder anderen aan dezelve m allcrhoogftePerfoon, de folemneele voetwasfching te Weenen verrigtte op den 11 April 1754.

foCtna Cerlado, weduwe van Adam van Wouw, overleed den 15 April 1756,.in 's Gravenhage, ui den ouderdom van bijna 102 jaaren.

Ifabella Langhliti, te Dublin, heeft 1752,. 6 Maij in 't node jaar haares ouderdoms t tijdelijke met 't eeuwige verwisfelt.

Juan Lorenzo Gortzatèz, ftierf den i April 1749» in"'t Diftrift van Badajoz, in Spanje, zijnde 118 jaaren, 9 maanden en 7 dagen oud. Hij had meer dan 100 jaaren lang geen andere kostwinning gehad , dan "t vangen van tortelduiven en klein gevogelte. Was nooit ader gelaten, noch had nimmef |cpurgeert, als in de ziekte, waar aan hij overleed,

'fudith Bamister, overleed te Cowes in Engeland, if'54 in Oftober, in den ouderdom van 108 jaaren. Bij de begravenisfe van deeze Vrouw wï< ren tegenwoordig 40 van haare afkomelingen.

fudith Labakin, overleed den 3 Julij 1755» te Wittingau in Duitschland, in den ouderdom van 119 jaaren en 9 maanden.

fuliana Bourke, weduwe van de HeerBourke, Capitein in 't Irsch Regiment van den Graaf van Dillon, is den 22 Februarij 1756, te Parijs overleden , in den ouderdom van 107 jaaren. Hij behield haar verftand tot't laatfte oogenblik van haar leven,

K.

SLakar ArridCon, een Landmat! ottltrent LïnköpinKli in Zweeden , overleed aldaar 1754, ]n rebruarij, oud zijnde ,08 jaaren, Hij trouwde zijn derde Vrouw, toen hij reeds boven de 100 jaaren B 5 ivas 9

Sluiten