is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATHARINA II. 221

„ 4'>. Dewijl de waare beginzels van dit „ Beftuur beftaan in eene naauwkeurigewaar,, neeming der wetten, en in het evenwicht „ der drie ordres, namelijk, den Koning, „ den Raad, en den Adel; zal 'er een aan„ blijvende Raad worden opgericht, aan „ welken de uitvoerende macht verleend zal „ worden. Men zal tot deezen Raad toelaa,, ten lieden , behoorende tot de orde van „ den Adel, die tot hier toe van het beftier ,, der zaaken in den tusfehentijd der Rijks„ vergaderingen waren nitgefloren, enz."

Door deeze wetten wierden het huis van Saxen, en de andere vreemde Vorftcn, die het overfchot van Polen in deszelfs geheel zouden hebben kunnen bewaaren , van den throon uitgefloten, het liberum veto, met de andere gevaarlijke voorrechten van den Adel herfteld, en alle de wanorden vereeuwigd.

Stackelberg was nog Afgezant van catharina te Warfchauw (1). Schoon

in-

(i) Men we;t, dat stackelberg onder al'e da Peolen voor den Koning de minfte achting had. Wanneer hij zig met deezen Vorst in gezeifchap bevond, plaatste hij zig, zonder wellevendheid in agt te nemen, voor hem, den rug naar het vuur keerende, en zijn rok

op-

1773-