Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 HET LEVEN VAN

1774.

a 1

de Ottomannifche Zeëen, als mede den door■ tocht van de Dar dartellen, mits egter nooit meer, dan een enkel gewapend Schip in de Zeëen van Conftantinopolen mogende hebben. De Rusfen behielden Azoph, Taganrok, Kilbum, en gaven hunne verdere veroveringen te rug. De onafhankelijkheid van de Krim was één der hoofd-bedingen van het Verdrag, en het geen den Turken het duurst te ftaan kwam. Voorwaar! zij waren verre af van de ftaatkunde van catharina te doorgronden: maarzij fcheenen zig te verbeelden, dat zij de Krim flechts onafhangelijk hebben wilde , om dezelve des te beter te kunnen t' onderbrengen.

Catharina genoot derhalven het dubbel voordeel van haare magt te vergrooten, cn haaren vijand te verzwakken. De handel op de Zwarte Zee en op de kooplieden van de Levant opende voor haar een bron van onmeetelijke fchatten. De befcherming, welke zij den Tartaaren vergunde, verfchafte haar de middelen, om ben te verdcelen, en hun land te veroveren. Het verkrijgen van Poolsch Ukraine ftelde haar in ftaat, om met des te meer gemak den oorlog aan den kant van den Donau te voeren, het Ottomannisch Rijk te

doen

Sluiten