Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49° De Frankifche Monarchie.

ftaatkundige betrekkingen kwam. Karel kon den imaad en de fchande niet verhinderen, welken het Mufulmanfche juk op onze vaderen bragt; maar wat zou er gebeurd zijn, wanneer er geen Karel geweest was, of wanneer die fchikkingen niet gemaakt wierden, welken door Karel gemaakt wierden, en die tot zijnen tijd behooren? De Saxen en Noormannen waren gevaarlijke vijanden; verfchrikkelijke verwoesters. Karel ftond aan het vengfter van zijn paleis, zag eene vrijbuitersvloot der Noormannen, en weende van droefheid, daar hij zich de onheilen voorftelde , welken zij, in het vervolg, zijner landen zouden kunnen veroorzaaken, wanneer er eens zwakke Vorften op den troon zaten; Hij, diedeze Noormannen, onze Vaders, op hunne togten en landingen aan de Franfche, en andere kusten, flegts volgen wil, zal zich waarlijk wel verbaazen moeten over eenen Suend Dubbelbaart, en anderen , die hem gelijk waren. Ook zal hij zich verheugen, dat er Vorften en Staaten ontflonden, welken magtig genoeg waren, om den bewoonertn van het Noorden het Christendom optedringen, of voor hetzelve eenen weg in het Noorden te baanen. Godfrirdus, of Godricus, Vorst van Jutland, durfde Karel dreigen , dat hij alles, tot aan Aken toe , afftroopen, en verwoesten zoude. V/aaröm zou dit niet hebben kunnen gefchieden, wanneer hij zich, met de dappere Saxen, met de Wendifche en Slavonifche Volkeren, welken aan de Elve en den Oder woonden, met Soravers, Wilzen, Obotriten, Livoners, en anderen, vereenigd had ? Godfried viel in Mekelenburg, liet eenen van Karels Hertogen, met naame Godlief , ophangen, en verdreef Trasi-

Sluiten