is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gregorius de zevende. 4ig

en dezen met hunne vrijheid (*)■ dat is, volgends de gebruiken van het Leensftelzel, ten aanziene van de magtigen, dat dezen gedwongen zouden zijn, hunne Landen van hem ten Leene te neemen: en' wat de geringeren betreft, dat hij Landen en Menfchen zoude hebben, om nieuwe Leenen te kunnen maaken en daarmede of zijne Soldaaten zou kunnen beloonen, of zich aanhangers en onderdaanen maaken. Dit kan hard fchijnen; maar het was zoo het gebruik dier tijden; en mogt toch elk in Europa, zoo wel man, als vrouw, weeten, hoe veel moeite het kostte, eer men tot Volksvrijheid kwam! daar uit zou men leeren, hoe veel het Christendom te overwinnen gehad heeft, eer het den menfchen dat gene bezorgen kon, wat hun toekwam; ja het Christeudom heeft dit te wege gebragt; want daar, waar dit niet was, noch is, daar genoot, noch geniet men geene rechten der Menschheid; daar was en is geene vrijheid, zoodanig, dat zij het lot van eiken mensch zoude zijn.

De in den aanvang vernederde Hendrik vernietigt het tegens hem geftigte verbond, wint den llag aan de Unfttut, en krijgt, daardoor, meer moed; maar de Vorften en Leensmannen hadden thands reeds hunne magt gevoeld, en wilden niet langer gehoorzaamen: zij voeren nu met hevigheid voord, en eindigden, daar mede, dat zij Hendrik afzetteden en Rudolfüs van Zwaabèn in deszelfs plaats verkoozen; maar bij deze verkiezing behielden zij zich

moe-

(*) Bruno I. c. pag. 113. (t) Bruno I. c. pag, 115.