is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 De tijden na

klaard heb, waarom de Monniken liever onder den paus, dan onder de Bisfchoppen ftaan wilden. Hierop koomen wij tot de tweede vraag: hoe de Vorften , naamlijk, hun gezag over de Kloosters verboren? Dat dit gezag der Vorften in het Oosten plaats gehad heeft, zelfs nog lang na dat de Monniken reeds onder de magt der Bisfchoppen gekoomen waren, dat bewijzen de Keizerlijke wetten op verfcheidene plaatzen (*). Even zoo was het onder de Frankifche , Koningen en de Carolingers, die als Vorften opzigt hadden over de levenswijze en het gedrag der Monniken (1); ja destijds durfde niemand zonder bewilliging van den Vorst de Kloostergelofte afleggen (§). Maar het ging hier mede gelijk met andere ftaatsomftandighedên: de Leensgewoonten verwarden' alles. De ongelukkige gefteldheid, waarin de Vorften zich bevonden, maakten hen aan de eene zijde wreed, en aan den anderen kant, benam zij huu hunne achting, zoo dat de Onderdaanen zich zei ven recht verfchaffen, en de Vorften met verlies van hun gezag ftraffen konden. Wij hebben getoond, hoe de Kloosters en Abtdijen tot Leenen gemaakt wierden, en hoe dezen misbruikt wierden. Even zoo was het

ge-

(*) Juftin. Nov. 5. 13- C. de S. S. ecclef. L. 20. C. de epifc. & cler. Conf. tëoehmer jus ecclef. Tom. III. Lib. III. Tit. XXXV. §. 9.

(f) Capit. Pipin. A. 739 apud Baluz. miflbs nollros _

diveximus providendo & inquirendo per monaftetia

virorum & puellarum quomodo eft eorum habitatio,

vel qu'alis e(t vita aur confervatio eorum.

(§) Apud Baluz. Coll. Bened. Lib. VI. cap. a8.