Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* DE MESSIAS.

niet meer ! En tot de wezens : Ontwikkelt u l Hallelujah!

Onder het zingen van het lied, dat, na het driemaal heilig, de hemel altijd zingt, had de heilige afgezant des Middelaars eene der zonnen, die den hemel het naaste befchijnen, betreeden. Overal zwijgen nu de ferafijnen, en vereeren den aanblik, die als de belooner des lofgezangs, van God op hen afl'traal. de. En zij zagen den fchitterenden feraf aan de zonnenzee. God zag op hem , de hemel met God! Hij bad knielend. Tweemaal zo lang, als een cherub , diep in het gebed, den naam Jehovah , en het driemaal heilig der eeuwigheid uitfpreekt, verwaardigt God hem met zijn aanzien. Nu fnelt de eerstgebooren der troonen nederwaard, om hem plegtig voor God te leiden. God noemt hem den uitverkooren! de hemel Eloa. Boven allen, die God fchiep , is hij grooter, de naaste aan den Ongefchapenen. Eéne gedachte van den door God uitverkooren Eloa is fchoon, gelijk de ganfche ziel des

men-

Sluiten