is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§.1402.

DE KINDERPOKJENS.

eenige dagen een zeer groote menigte ettets was uitgegaan, het verzwore vel van het aangezigt zo gelukkiglyk is genezen geweest, dat 'er veel minder mismaaktheid overig bleef, dan men verwagte : het vel was wel met kleine en zeer veele putjens getekent, maaT overal evenredig, en 'er waren geene de minfte lelyke lidtekenen aanweezende, gelyk gewoonlyk gefchied, wanneer de randen van het vel hier en daar uitfteken, terwyl de nabuurige plaatfen dieper uitgeknaagt zyn.

Maar dewyl de geduurige verzagtende ftovingen de flaap kan beletten, of de flapende zieken ontwaken, zoude het misfehien van nut zyn, des 'snagts, naar dat men de geheele dag ftovingen te werk geftelt heeft , plyfters te gebruiken , ten minfte op die plaatfen, alwaar het overgroot getal pokjens een digte korst maken, nochte ik heb het minfte nadeel kunnen vernemen door het gebruik der plyfters ; ja dat meer is , ik heb een fchielyker rypwording der puistjens waargenomen , wanneer ik om een afleiding te veroorzaaken , naar het bad de voeten en een gedeelte der kuiten met een plyfter van geele fteenbreek heb bedekt, welke van een aangenaame reuk zynde, minder mishaagt aan zieken van een teder geftel. het is bekend, dat de puistjens op de onderfte lidmaten later volkome ryp worden , zo dat deeze vol etter zyn,. wanneer die in 't aangezigt reeds uitgedroogt afvallen : maar door de oplegging \*an de plyfter van geele fteenbreek zullen zy veel fchielyker etteren, het is in de heelkunde overal bekend, dat het vel door de opgelegde plyfters zagt word; en dus blykt het dat de ontfteke fpanning ook zeer vermindert word. ik wierd fterk in dit gevoelen bevestigt, wanneer ik een werkje voor weinige jaaren door een uitmuntend Geneesheer (o) heb geleezen, waar in hy de oplegging van een plyfter van geele

fteen-

<(o) Alex. Sutherland a Medical Elfay &c. pag. 17. & feq„.

Gg 3

^37